algemene informatie algemene informatie
De cantorij werd opgericht in 1998.
Lange tijd oefende en zong de cantorij onder de bezielende leiding van Gerard Boersma. Sinds begin 2017 is Corine Vreeken dirigent.
 
Het eerste doel van de cantorij is de muzikale ondersteuning in de kerkdiensten. Vier of vijf keer per jaar wordt medewerking verleend aan een kerkdienst. Met name tijdens de kerkelijk hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen. Daarnaast zijn er ook andere optredens.
Meestal wordt de cantorij begeleid door haar vaste organist Cedrik Kerkdijk, maar regelmatig wordt er ook a capella gezongen.
 
In de afgelopen jaren is de cantorij van 12 leden naar nu 18 leden uitgegroeid en we kunnen graag nog enkele extra stemmen gebruiken. Het gaat dan vooral om alten en sopranen.
 
Het repertoire bestaat voornamelijk uit liederen die in een kerkdienst gebruikt kunnen worden. En dat zijn niet alleen liederen uit het Liedboek voor de kerken.
 
De repetities zijn iedere maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in het kerkgebouw ‘De Brug’ aan de Heistraat. Hiervan kan in een drukke oefenperiode enigszins van afgeweken worden. Je hoeft beslist geen lid te zijn om gewoon een keer mee te zingen. Met ons enthousiasme in het zingen en onder elkaar hopen we te bereiken dat kerkleden geraakt worden en met ons willen gaan meezingen.

 
terug