ma 2 december 2019

VORMING &TOERUSTING; Lees verder

Locatie: 
 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk
Tijdstip: 
 20.00 u.

Lectio Divina
Ds. Marleen Bloklander vertelt u over dit letterlijk goddelijk lezen. Het is een manier om de tekst te benaderen als een woord dat in het hier en nu beluisterd wordt als Gods stem op dit moment.
Deze leeswijze wordt in kleine groepjes geoefend.
Wanneer:      maandag 2 december, aanvang 20.00- 21.30 uur
Waar:           ’t Anker Ambrosiusweg 25
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
Tel.0416 332 326
 

terug